[1]
Simpson, W. 1931. Edzell Castle. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 65, (Nov. 1931), 115-173. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.065.115.173.