[1]
-, - 1879. Preliminaries. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 13, (Nov. 1879), i-xxxvii. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.013.prelims.