[1]
-, - 1877. Preliminaries for Part I. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 12, (Nov. 1877), i-vii . DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.012.prelims.1.