[1]
Thomas, F. 1863. Notes on the Lewis Chessmen. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 4, (Nov. 1863), 411-413. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.004.411.413.