[1]
Smith, J. 1858. Notes on Melrose Abbey. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 2, (Nov. 1858), 166-175. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.002.166.175.