[1]
-, - 1852. Preliminaries for Part I. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 1, (Nov. 1852), i–xvi. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.001.prelims.1.